HİZMET STANDARTLARI

MALKARA TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMETİN BEDELİ (TL.)
1 BORSAYA KAYIT OLMA GERÇEK KİŞİLER İÇİN : Kayıt için müracaat edilen tarihten sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısında (En Geç 15 Gün)

DERECELERE GÖRE:

Fevkalade Derece:2000.-

Birinci Derece:1500.-

İkinci Derece:1400.-

Üçüncü Derece:1300.-

DördüncüDerece:1200.-

1.Borsa kayıt beyannamesi
2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.
3.Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
4.Noter tasdikli imza sirküleri
5.İkametgâh ilmühaberi
6.Üç adet fotoğraf
7.Vergi levhası
8.Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler
TÜZEL KİŞİLER İÇİN :
1.Borsa kayıt beyannamesi
2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.
3.Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri
4.Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
5.Temsilcilerin üç adet fotoğrafı
6.Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi
7.Vergi levhası
8.Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler
2 BORSADAN KAYIT SİLDİRME 1.Yetkili kişi tarafından yazılmış kayıt sildirme dilekçesi Kayıt silme için müracaat edilen tarihten sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısında (En Geç 15 Gün) BEDELSİZ
2.Vefat halinde, varisler tarafından yazılmış kayıt sildirme dilekçesi
3.Vergi dairesince düzenlenen işyeri kapama tutanağı sureti
4.Gerekli görülecek diğer belgeler
3 ALIM-SATIM TESCİL İŞLEMLERİ 1.Alım tescilleri için müstahsil makbuzlarına ait dip koçanı veya fotokopisi 15 Dakika  
2.Alım tescilleri için stopaj borcu olmadığına dair belge Tescil Ücreti Oranı:% 0,2 (Binde 2)
3.Satış tescilleri için faturalara ait dip koçanı veya fotokopisi  
4.İthalat tescilleri için gümrük beyannamesi veya fotokopisi İhracat Tescilleri Bedelsiz.
5.İhracat tescilleri için faturalara ait dip koçanı veya fotokopisi.  
6.Firma kaşesi  
7.Gerekli görülecek diğer belgeler  
4 SALON SATIŞI 1.Kayıt için satıcı nüfus cüzdanı veya fotokopisi 120 Dakika Sadece Analiz Ücreti:30.-TL.
2.Araç ile gelmiş ve usulünce alınmış numunenin ön analiz sonucu
5 HUBUBAT ANALİZİ 1.Kayıt için satıcı nüfus cüzdanı veya fotokopisi 120 Dakika 30.-TL.
2. En az 2 kg. usulünce alınmış homojen numune
6 YAĞLI TOHUMLAR ANALİZİ 1.Kayıt için satıcı nüfus cüzdanı veya fotokopisi 5 Dakika 20.-TL.
2.En az 1 kg. usulünce alınmış homojen numune
7 TARTI İŞLEMLERİ 1.Tartımı yapılacak olan araç 5 Dakika Traktör vb. : 25.-TL.
Kamyon : 35.-TL.
Tır : 50.-TL.
8 BELGE BEDELLERİ Her türlü belge için yetkili kişi tarafından imzalanmış talep dilekçesi (Yerli Malı Belgesi dahil) 15 Dakika

10 TL.

TR170001000101080354485001

  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veye yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
         
    İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri  
  Kayıt Olma İsim : Ayhan PINARCI İsim : Fatih YILMAZ  
    Unvan : Tescil ve Muamelat Memuru Unvan : Genel Sekreter  
    Adres : Camiatik Mah. Fethiye Özver Adres : Camiatik Mah. Fethiye Özver
    Cad. No.:27 Malkara/Tekirdağ Cad. No.:27 Malkara/Tekirdağ
    Telefon : 0 282 427 1035 Telefon : 0 282 427 1035
    Faks : 0 282 427 0665 Faks : 0 282 427 0665  
    e-posta : malkaratb@tobb.org.tr e-posta : malkaratb@tobb.org.tr
         
  Kayıt Silme İsim : Ayhan PINARCI İsim : Fatih YILMAZ  
    Unvan : Tescil ve Muamelat Memuru Unvan : Genel Sekreter  
    Adres : Camiatik Mah. Fethiye Özver Adres : Camiatik Mah. Fethiye Özver
    Cad. No.:27 Malkara/Tekirdağ Cad. No.:27 Malkara/Tekirdağ
    Telefon : 0 282 427 1035 Telefon : 0 282 427 1035
    Faks : 0 282 427 0665 Faks : 0 282 427 0665  
    e-posta : malkaratb@tobb.org.tr e-posta : malkaratb@tobb.org.tr
         
  Tescil İşlemleri İsim : Ayhan PINARCI İsim : Fatih YILMAZ  
    Unvan : Tescil ve Muamelat Memuru Unvan : Genel Sekreter  
    Adres : Camiatik Mah. Fethiye Özver Adres : Camiatik Mah. Fethiye Özver
    Cad. No.:27 Malkara/Tekirdağ Cad. No.:27 Malkara/Tekirdağ
    Telefon : 0 282 427 1035 Telefon : 0 282 427 1035
    Faks : 0 282 427 0665 Faks : 0 282 427 0665  
    e-posta : malkaratb@tobb.org.tr e-posta : malkaratb@tobb.org.tr
         
  Salon Satışı ve Tartım İsim : Hüseyin KAYA İsim : Onur DELİKTAŞ  
    Unvan : Tartı Memuru Unvan : Analiz Memuru  
    Adres : Camiatik Mah. Fethiye Özver Adres : Camiatik Mah. Fethiye Özver
    Cad. No.:27 Malkara/Tekirdağ Cad. No.:27 Malkara/Tekirdağ
    Telefon : 0 282 427 1035 Telefon : 0 282 427 1035
    Faks : 0 282 427 0665 Faks : 0 282 427 0665  
    e-posta : malkaratb@tobb.org.tr e-posta : malkaratb@tobb.org.tr
         
  Hububat ve Yağlı Toh. Analizi İsim : Onur DELİKTAŞ İsim : Hüseyin KAYA  
    Unvan : Analiz Memuru Unvan : Tartı Memuru  
    Adres : Camiatik Mah. Fethiye Özver Adres : Camiatik Mah. Fethiye Özver
    Cad. No.:27 Malkara/Tekirdağ Cad. No.:27 Malkara/Tekirdağ
    e-posta : malkaratb@tobb.org.tr e-posta : malkaratb@tobb.org.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
abigem
BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
İktisadi Kalkınma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
Meybem
Tepav
Tobb Üniversitesi

Yukarı çık.

Navigasyon

Close