İLÇEMİZİN COĞRAFİ VE EKONOMİK DURUMU

COĞRAFİ VE EKONOMİK DURUM

1.225 km2 yüzölçümü ile Tekirdağ ilinin toprak alanı en geniş olan ilçesidir. 4’ü merkez toplam 77 mahalleden oluşmaktadır. Tekirdağ İline 56 km, uzaklıkta olan Malkara’nın kuzeybatısında Edirne'nin Uzunköprü İlçesi, kuzeydoğusunda Hayrabolu, güneydoğusunda Şarköy, güneyinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, batısında ise Edirne'nin Keşan İlçesi bulunmaktadır. Malkara çevresinde bulunan İlçelerden Keşan'a 26 km., Uzunköprü'ye 72 km., Gelibolu'ya 100 km., Şarköy'e 48 km., Hayrabolu'ya 46 km. mesafededir. İlçede yüksek dağlar, vadiler yoktur. İlçemiz 2015 nüfus verilerine göre 52.663 kişidir.

Genelde toprakları aşılmış tepelerden yan ova özelliği gösteren plato görünümündedir. Tekirdağ ilimizin en önemli dağı olan Tekir Dağları Malkara ya 25 km. mesafededir. Bu dağlar, ilçemizin güney bölümünde, Tekirdağ-Gelibolu istikametinde uzanırlar, ilçemiz Çimendere Köyü yakınında son bulur. Ganos dağı, Tekir sıra dağlarının en önemli yükseltisidir (845 m.). Malkara'nın yüzey şekilleri nedeni ile büyük akarsuları yoktur.

Barajları ve göletleri besleyen dereler vardır. Karacahalil, Gözsüz dereleri, Sağlamtaş'ın içinden geçen Çay deresi, Şalgamın içinden geçen Uzundere, Müstecep-Aksakal arasından geçen Köprüdere, Kürtününün içinden geçen Curculu deresi, Batkın-Kiremitlik arasında Pohça deresi, Müstecep-Sırtbey arasından geçen Kayakdere, Deliller-Ballı arasından geçen Şaşandere, Balabancığın güneyinden geçen Kocadere, Deveci-Kadıköy arasından geçen Anadere, Karacahalil-Elmalı arasından geçen Ezberlidere, Gözsüz-Allıışık arasında Kazanca deresi Kadıköy Barajı deresi, Sarıpolat'tan geçen Şekerdere, Yenidibek-Teteköy arasındaki Değirmendere bunların arasındaki önemlilerdir. İlçede belli başlı ovalar ise; Evrenbey, Kırıkali, Hacısungur, Gözsüz, Karacahalil, Kalaycı, Sağlamtaş, İbribey ovalarıdır. Bunlar fazla geniş olmamakla birlikte bu ovalar ilçenin önemli düzlükleridir. İlçenin hudutları içinde doğal göl bulunmamaktadır. Yapay baraj ve göletler vardır. Karaidemir ve Kadıköy barajları en önemli yapay barajlardır. Bunun yanında, yine sulama amaçlı yapılan Yaylagöne, Vakıfidemir, Yenidibek (Pişman), Doluköy, Küçükhıdır, Karacagür göletleri yapılmıştır. Yapılan bu baraj ve göletlerle ilçenin sulanabilir arazi miktarı, 28.360 dekara yükseltilmiştir.

İlçe topraklarının kullanıma göre dağılımı şöyledir.

Kültür Arazisi:      766.763        dekar
Tarım Dışı Arazi: 141.174        dekar
Orman Arazisi:    232.380        dekar
Mera Arazisi:          75.973        dekar
Çayır Arazisi:            8.710        dekar

TOPLAM :           1.225.000       dekardır.

İlçe; kara iklimine sahip olup, kış ayları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Yazlar da, genellikle sıcak ve kuraktır. Yıllık yağış ortalaması 500 milimetredir. Malkara ilçesinde tarım alanlarının verimi Türkiye ortalamasının oldukça üstündedir. Dolayısıyla ilçede tarım ve hayvancılık oldukça iyi durumdadır. Arazilerin tamamında başta buğday, ayçiçeği olmak üzere her çeşit tarım ürünü yetiştirilmektedir. Yıllık buğday üretimi 150.000, ayçiçeği üretimi ise 60.000 tondur. İlçemiz hayvancılık açısından da son derece önemli bir potansiyele sahiptir.

Son yıllarda yapılan yatırım ve hizmetler hayvancılığı hem sayısal hem de nitelik olarak büyük ölçüde arttırmıştır. Hayvancılık tarım sektörü içinde ön sıraya çıkmış, özellikle kırsal kesimin gelirinin artmasında rol oynamıştır. Süt sığırcılığının yanında et sığırcılığı da önemli ölçüde artmıştır. Küçükbaş hayvan sayısı, büyükbaş hayvan sayısının artmasına paralel olarak azalmıştır. Tarım sektörünün içinde hayvancılığın payı %50'nin üzerindedir. Türkiye'de bu oran %25 civarındadır. İlçede büyükbaş hayvan sayısı 52.330, küçükbaş hayvan sayısı; koyun: 55.300, keçi; 19.800'dir.

Küçük Sanayi Sitesi ,1990 yılından itibaren faaliyet göstermekte olup sitede A, B, C. tipi olmak üzere 198 adet işyeri, camii, sosyal tesis ve yeşil alan bulunmaktadır.

Malkara Organize Sanayi Bölgesi, Tekirdağ İl Özel İdaresi, Malkara Belediyesi, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası’ nın bir araya gelmesi ile oluşturulan Müteşebbis Heyeti’ nin çalışmaları  sonucunda  5 Şubat 2001 tarihinde kuruluş protokolü imzalanarak M.O.S.B. tüzel kişilik kazanmış ve 4562 sayılı O.S.B. Kanununa göre Karma O.S.B. olarak kurulmuş, 22/08/2009 tarihinde Resmi gazete de yayınlanan, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne göre de, O.S.B. Kuruluş Protokolü hazırlanarak İhtisas Gıda Organize Sanayi Bölgesi’ne dönüştürülmüştür. 31 Mart 2011 tarihinde tekrar Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne dönüştürülmüştür.

Malkara Karma Organize Sanayi Bölgesi Trakya’ nın ortasında İstanbul’ a ve sınır kapılarına yakın olmasıyla yatırımcı ve girişimcilere eşsiz bir olanak sunmaktadır. 

Yapımı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi 1.056 dönümlük arazi üzerine kurulmuştur. Bunun 404 dönümü yeşil alan, yollar, dini, sosyal, kültürel, ticari ve spor alanlarından oluşmaktadır. 652 dönümlük alan ise sanayi parseli olarak değerlendirilmiştir. 6.149 m2 ile 20.643 m2 arasında değişen 49 parsele sahiptir. Bölgede 30 firma üretim faaliyet göstermektedir. İlçesinde faaliyetini sürdüren ve üyemiz olan 3 un fabrikası, 2 yağ fabrikası, 2 yem fabrikası, 4 mandıra bulunmaktadır. 

Malkara ilçesinin yer altı zenginliği bakımından sahip olduğu en önemli maden linyit kömürüdür. İlçe yüzölçümünün % 50’si maden sahası ruhsatına bağlı olup, bu ruhsat sahaları içinde irili, ufaklı 26 adet işletme kömür üretim faaliyetine devam etmektedir. Ocakların bir kısmı açık işletme, şeklinde üretim yaparken bir kısmı da kapalı işletme galeri yöntemiyle kömür üretmektedir. İşletmelerin tamamı özel sektöre aittir. Kömür, ilçe ekonomisinde son derece önemli yer tutmaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
abigem
BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
İktisadi Kalkınma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
Meybem
Tepav
Tobb Üniversitesi

Yukarı çık.

Navigasyon

Close